Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

• Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodė pristatymo adresą, pasirinko apmokėjimo būdą ir susipažino su mūsų taisyklėmis irpaspaudė nuorodą “Patvirtinti mokėjimą”.

• Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB Eurilija internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Pirkėjo teisės apibrėžtos šiais teisės aktais:

Vyriausybės nutarimas:
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(2014-07-30 Nr. 4-514 TAR, 2014-07-30, dok. Nr. 10657, galioja nuo 2014-07-31)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013-12-19 Nr. XII-700, TAR, 2014-01-07, dok. Nr. 69, galioja nuo 2014-06-13)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 14, 15, 37, 40 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2013-12-19 Nr. XII-701, TAR, 2014-01-03, dok. Nr. 15, galioja nuo 2014-06-13)

 

4. Pirkėjo pareigos

• priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

• jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

• Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo  jų laikytis.

 

5. Pardavėjo  teisės

• Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

• Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

• Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

• Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

• Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

• Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas

   Prekes Pirkėjo sąskaita pristato siuntų pervežimo tarnyba. Atskirais Pardavėjo su Pirkėju aptartais atvejais prekės gali būti pristatomos Pardavėjo sąskaita. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

  Pristatymo kaina skelbiama elektroninės parduotuvės grafoje „Pristatymas“ ir bus pridedama prie užsakymo kainos, pasirinkus prekės pristatymo būdą.
  Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių pristatymą.Jei prekės nėra Pardavėjo sandėlyje ar vežama pagal specialų užsakymą, pristatome per papildomai sutartą laiką .  sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (gali būti taikoma papildoma priemoka).
  Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar  Pirkėjo atstovas privalo kartu su siuntų pervežimo tarnybos kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas  privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti siuntų pervežimo tarnybos patvirtinime. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas   siuntos gali nepriimti. Tokiu atveju siuntų tarnybos kurjeris kartu su Pirkėju ar,  Pirkėjo atstovu užpildo pastabas pristatymo dokumente, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
  Pirkėjui  priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

  Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

  Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui..

• Sunkioms, virš 30 kg. sveriančioms prekėms neužsakius krovos darbų, prekė bus pristatyta iki namo, esančio nurodytu adresu. Užsakius krovos darbus, siunta bus pristatyta (užnešta) iki pageidaujamos vietos.

8. Prekių grąžinimas

• Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.

  Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją.

• Grąžinamos  prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar pardavėjo atstovas nepriims prekės grąžinimui.

• Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

• Prekes grąžinamos Pirkėjo sąskaitą ar transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

• Kai grąžinama nekokybiška prekė (po to, kai raštiškas išvadas apie prekės kokybę pateikia įgaliota serviso įmonė), mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

• Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

• Vadovaujntis į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatomis, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

• Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Už pirkimo -  pardavimo  sutarties, sudarytos naudojantis e- parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos, o Pirkėjas privalo ją sumokėti.
• Pardavėjas neatsako už kitų bendrovių ir/ar asmenų tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.
Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado ne dėl Pardavėjo kaltės. Ne dėl Pardavėjo kaltės įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį, Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją ir Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

• Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

10. Asmens duomenų tvarkymas
  Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.

11. Informacijos siuntimas

• Pardavejas visus pranešimus siunčia Pirkėjo  registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

• Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e-parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Baigiamosios nuostatos

• Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

• Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

• Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba www.vvtat.lt.